Bemutatkozás

A „zöld” elnevezést nem az épület színe miatt kapta óvodánk. Egyrészt építészeti megoldások indokolják ezt az elnevezést, amelyek a természettel együtt élő környezetet biztosítanak és a hosszú távú gazdaságos működés igényének is eleget tesznek pl. az extenzív zöld tető, napkollektor, esővíz visszaforgató. Másrészt az óvodánkban folyó pedagógiai munkában nagy hangsúlyt kap a környezettudatosságra nevelés. Az „Örökös Zöld Óvoda” és a „Madárbarát Óvoda” címeinknek megfelelő módon élünk és szervezzük az óvodai életet.
A környezettudatos szemléletmód alakítása óvodánkban a szokásokban, hagyományokban, a hétköznapok apró történésein keresztül érvényesül és áthatja a nevelési folyamat egészét.  Arra törekszünk, hogy a környezet megismerésére nevelés lehetőleg természetes környezetben, vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel, szenzitív játékokkal, gyakorlati megtapasztalás által történjen.

Novákné Ulicska Rita
Tagintézmény-igazgató
Rólunk

2100 Gödöllő, Batthyány Lajos  34-36.

tel.: +3628510750

e-mail: zoldovi@gmail.com

Weboldalunk: https://www.zoldovoda-godollo.hu/

Alapítványunk:
Neve: Szivárvány- Gödöllői Zöld Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
Adószáma: 18700372-1-13
Bankszámlaszáma: 65100266-11041128

Alapítványunk célja: Az óvodás korú gyerekek nevelése, oktatása, képességfejlesztése érdekében végzett tevékenység, ismeretterjesztés, a tevékenységhez kapcsolódóan végzett környezetvédelem, kirándulások szervezése, pedagógusok képzettségének fejlesztése. A célok megvalósítását, segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.