Bemutatkozás:


Óvodánk városunk szívében a kastély ősparkjában található.
Helyi viszonyaink ismeretében olyan életmódszervezést választottunk nevelési programunk alapjául, ahol a gyermekeket körülvevő környezet szerepe meghatározó. Ebben védjük, ápoljuk és erősítjük a gyermekek fejlődő, belső világát.
Figyelmes, szeretetteljes együttéléssel a szülők nevelőpartnerként egy boldog, védett gyermekkor biztosításával bontakoztatjuk ki az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiséget.
A külső világ tevékeny megismerésére nevelés legkisebb kortól kezdődően szinte kizárólag a játéktevékenységben valósul meg.
Életmódszervezésünk alapja a közös, pozitív élményszerzés, amely szemléletünk szerint meghatározója és forrása a tanulás folyamatának is. Az érzelmi biztonság, a pozitív élmények megteremtésével alkotó, a szabad és belsőleg motivált játék lehetőségét biztosítjuk. Spontán játékuk során felmerülhet vágyaik, elképzeléseik megvalósításához állandó partnert érezhetnek bennünk.

Varga Lilla
óvodaigazgató-helyettes
tagintézmény-igazgató
profilkép

2100 Gödöllő, Palota-kert 17-18.

tel.: +3628410916

e-mail: pkertovoda@gmail.com

Weboldalunk:

https://www.godolloipalotakertovoda.hu/


Alapítványunk:
Neve: Palota-kerti Óvodáért Alapítvány
Bankszámlaszáma: 11742049-20302902-00000000

Alapítványunk célja:
A Gödöllői Óvoda Palotakert  Tagóvodájába járó gyermekek testi, szociális, mentális képességeinek fejlesztése az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtésével, népi kultúránk szellemi, vizuális értékeinek ápolásával, továbbadásával, valamint az anyanyelvi nevelés folyamatos és magas szintű művelésével.