Bemutatkozás

A Gödöllői Óvoda a kisgyermek teljes személyiségét átfogó neveléséhez kínál méltó, tartalmas elfoglaltságokat, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Egyben jó alapot ad az iskoláskor építkezéséhez, közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedését.
A kisgyermekkort és annak minden megnyilvánulását az önértékén kezeli, tiszteli és becsüli. Felfogásunkban a gyermekkor a legtágabb értelemben vett tanulásnak és az életfontosságú beállítódások kialakulásának kora.
Döntéseinket mindenek felett a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, az esélyegyenlőség figyelembevételével, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésével, a gyermek szükséglete, testi- lelki jóléte érdekében hozzuk meg.
Fontosnak tarjuk, hogy biztonságban és szeretetkapcsolatban, megbecsülést adó óvodai környezetben éljen minden kisgyermek, elfogadó, és gondoskodó felnőttek társaságában.

Nevelésünk mottója:

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi."  
(Szabó Magda)
Dr. Pappné Pintér Csilla
óvodaigazgató
Rólunk

Kapcsolat

2100 Gödöllő, Szent János utca 8.
Adószám: 15846334-1-13